logo

INTEGRITETSPOLICY WDW CREATIVE AB

Vi på WDW Creative AB värnar om din personliga integritet och följer dataskydds-förordningen (GDPR) för behandling av personuppgifter.

 

Vilken information vi har

Vi har personuppgifter i huvudsak två målgrupper: Samarbetspartners och uppdragsgivare. Informationen vi har om dig är den du har lämnat till oss i de kontakter vi har haft med dig utifrån att du är intresserad av våra tjänster.


Vi samlar in information om telefonnummer, mejladress och vilket företag du arbetar på i samband med att du kontaktar oss på något sätt. WDW Creative AB köper aldrig e-postadresser eller andra uppgifter om dig och lämnar heller inte ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke.

 

Vilken information vi tänker behålla

Vi vill behålla information om dig så som personnummer, adress, bilder etc. Den information vi har om dig behåller vi så länge vårt avtal gäller. Du kan begära att dina uppgifter raderas ur vårt system och du kan avregistrera dig från kommunikation i något av utskicken från oss

 

Vad vi ska ha informationen till

Vi använder informationen dels för att fullgöra vårt avtal mot våra kunder, men också för att kunna skräddarsy vårt erbjudande till dig och för att du ska få en bättre upplevelse i vår kommunikation.

 

Vilka som kommer att ta del av informationen

Det är endast anställda hos/av WDW Creative AB som har tillgång till dina uppgifter. Vi kommer aldrig att sälja eller lämna vidare dina uppgifter till någon annan.

 

Hur länge vi tänker behålla informationen

Dina personuppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Vi lagrar dina uppgifter för historiska och statistiska ändamål, dock inte längre än vad som behövs för dessa ändamål, (detta i enlighet med Datainspektionens riktlinjer).

 

 

Vad är syftet med att ha informationen

Syftet med att ha informationen om dig är att kunna bearbeta vår marknad på ett professionellt sätt, fullfölja avtalen med dig som kund, hantera förfrågningar med hög service och för att du ska få relevant information skickad till dig.

 

På vilken laglig grund vi behandlar personuppgifter
Vi använder oss av avtal, samtycken och intresseavvägningar.

 

Rätt till utdrag ut register, rättning av felaktiga personuppgifter
Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du har rätt att en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till WDW Creative AB, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

 

Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss via mail till info@wdw.se eller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det självklart WDW Creative AB att vidta rättelseåtgärder.